ტესტირების ინსტრუმენტები

ელექტრონული უნივერსალური ტესტირების მანქანა

ნაპირი Durometer

ტაბლეტების მაკრატებელი მანქანა

რეზინის გამძლეობის ტესტირების მანქანა

უკაბელო კურომეტრი

სითბოს დაბერების ტესტის პალატა

აბრაზიული მანქანა

ღერძული და ლატერალური მოძრაობის ინსტრუმენტი