• A-9 ~Other Products

    A-9 ~ სხვა პროდუქტები

    რეზინის შუასადენი აქვს ნავთობის წინააღმდეგობა, მჟავისა და ტუტეების წინააღმდეგობა, სიცივისა და სითბოს წინააღმდეგობა, დაბერების წინააღმდეგობა და სხვა თვისებები. სხვადასხვა დანიშნულებისამებრ საფუძველზე, რეზინის შუასადენის მასალა განსხვავებულია. შეგვიძლია გავაკეთოთ შუასადებები EPDM, Buna, ბუნებრივი რეზინის შემადგენლობაში. თუ განსაკუთრებული მატერიალური მოთხოვნაა, ჩვენ შეგვიძლია დააკმაყოფილოს მოთხოვნები.